بعد از معماهای تصویری ۱۰ معمای خواندنی با پاسخ برای شـما عزیزان قرار دادیم.

 

معمای شماره ۱»

آیا می‌توانید کلمات پنهان شده را پیدا کنید:

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری

 

معمای شماره ۲»

آیا می‌توانید کلمات پنهان شده را پیدا کنید:

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره ۳»

کدام راه را باید انتخاب کند؟

هنگامی کـه طوفان شدید شروع بـه کار کرد ؛ مردی در حال کشف قطب جنوب بود. وی موفق شد ۲ غار را پیدا کند کـه بتواند پناه بگیرد ؛ اما دریک غار متوجه یک خرس قطبی گرسنه و دیگری پر از آشغال هاي‌ رادیواکتیو شد. کدام غار را باید انتخاب کند؟

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما و تست هوش

 

معمای شماره ۴»

دروغگو کیست؟

یک تاجر وارد دفتر خود شد و دریافت کـه برخی اسناد بسیار مهم از روی میز وی ناپدید شده اند. پلیس بـه ۳ نفر مشکوک شد و هر کدام گفتند کـه انها حتی در دفتر نبوده اند. چه کسی دروغ میگوید؟

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما همراه با جواب

 

معمای شماره ۵»

یک شاهزاده خانم دریک برج زندانی شد. او فهمید کـه میتواند از طریق درب چهارم فرار کند. اما فقط ۳ درب وجوددارد. چگونه او میتواند درب شماره ۴ را پیدا کند؟

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معمای تصویری باحال با جواب

 

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

 

 

پاسخ معماها :

معمای شماره ۱»

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما همراه با جواب

 

معمای شماره ۲»

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معماهای تصویری

 

معمای شماره ۳»

هیچ خرس قطبی در قطب جنوب وجود ندارد.

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوشمعماهای تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره ۴»

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معمای تصویری جالب

 

معمای شماره ۵»

نمادهای روی درها شماره هستند.

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

معما و تست هوش

 

۱- اگر اسکلت از بالاي ديوار بـه پائين بپرد چه مي شود ؟

۲- ژاپني ها بـه گوساله چه مي گويند ؟

۳- فرق بين عينک و تفنگ چيست ؟

۴- دندان کرسي چه فايده ای دارد ؟

۵- چرا آب هنگام جوشيدن قل قل مي کند ؟

۶- اگر قلب کسي ايستاد چه مي کنيم ؟

۷- اگر يک زنبور داخل دهان گربه رود ؛ گربه چه مي گويد ؟

۸- چرا دوچرخه خودش نمي تواند بايستد ؟

۹- چطور ميشود چهار نفر زير يک چتر بايستند و خيس نشوند ؟

۱۰- چطور مي توان يک پرنده را بـه راحتي کشت ؟

۱۱- چرا بعضي ها نمي توانند يخ درست کنند ؟

 

معماهای تصویری جالب برای سرگرمی و تست هوش

پاسخ معماها :

۱- هيچ وقت اين کار را نمي کند ؛ چون جگر نداره

۲- ني ني گاوا !!

۳- عينک را مي زنند و مي بينند ولي تفنگ را مي بينند و مي زنند

۴- در زمستان ما را گرم مي کند

۵- چون ميکروبهاي ان مي سوزند و فرياد مي کشند

۶- برايش صندلي مي گذاريم

۷- ميوز …… ميوز

۸- چون خيلي خسته اسـت.

۹- وقتي هوا آفتابي باشد.

۱۰- ان را از بالاي صخره بـه پائين پرتاب مي کنيم.

۱۱-چون هميشه دستور العمل تهيه را فراموش مي کنند.