روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

طرح شماری از نمایندگان مجلس برای گسترش فیلتر شورای نگهبان در تعیین نامزدان ریاست جمهوری که در ظاهر با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات صورت می گیرد، برگ جدیدی از تلاش های جریان اصولگرا برای محصور کردن قدرت در دایره نفوذ خودی ها می باشد و از این رو انتقاداتی را در عرصه سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است.
طرحی که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و نیز ماهیت پیشنهادات اصلاحی نمایندگان مورد توجه رسانه ها و جریان های سیاسی قرار گرفته و زمزمه های جدی در مورد تعدیل قدرت ریاست جمهوری از آن به مشام میرسد. طرحی که می توان آن را عملا معطوف به تضعیف هر چه بیشتر رئیس جمهور و گسترش اختیارات شورای نگهبان در محدودسازی قدرت رییس جمهور قلمداد کرد.
داستان قدرت رییس جمهور و اختیاراتش حتی زمانی که رییس جمهور منتخب از خودیها بود و کاپشن اصولگرایی بر تن داشت، گاها موی دماغ بوده و اسباب زحمت! در شرایط فعلی و با توجه به حجم فشارهایی که بر رییس جمهور وارد است، نهایتا خاتمی خود را تدارکاتچی نامید و احمدی نژاد و روحانی هم از در اعتراض و گله در آمدند.
با این وجود برخی چشم دیدن همین اندک اختیارات را هم ندارند و عزمشان را برای هر چه بیشتر فرمالیته کردن جایگاه ریاست جمهوری جزم کرده اند.
شاید اگر کمی به طرح پیشنهادی اخیر عمیقتر بنگریم، این نکته اساسی از آن برداشت میشود که این طرح چیزی در مایه های تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی است، بدون آن که نیاز به تغییر قانون اساسی باشد. از آن روی که تغییر قانون اساسی هزینه بر، زمان بر و البته نیازمند برگزاری رفراندوم است و از آن روی که نهایتا مردم باید به آن آری یا نه بگویند، به جای پذیرفتن چنین ریسکی می توان طرح های آبکی از این دست را آماده بررسی کرد و از شورای نگهبان یک آقا بالا سر به تمام عیار ساخت.
اما در مجلس انقلابی یازدهم در مقام محدود کردن هر چه بیشتر ریاست قوه مجریه اند و گرنه به لحاظ قانونی و عطف به قانون اساسی این حجم از افزایش قدرت شورای نگهبان بی معنا و غیر قابل درک است. نمایندگان مجلس اگر واقعا انقلابی هستند و قرار است کاری برای مردم انجام دهند، پیگیر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین باشند که بررسی و تایید آن جزو وظایف ذاتی آنهاست. این نوع رفتارها و تشریفاتی کردن جمهوریت نظام نهایتا به این ختم می شود که در انتخابات میان دوره ای شاهد مشارکت تنها هفت درصدی باشیم که از زمان پیروزی انقلاب بی سابقه است.
البته شاید برخی همین را میخواهند تا عدهای بله قربانگوی را در هیات نمایندگان مجلس در آوردند و طرح هایی از این دست را مصوب نمایند. و گرنه با وجود امثال مطهری، سلشحور در مجلس امکان تصویب طرح هایی از این دست وجود نداشت و از این رو هم عزیزانی از این دست دیگر جایی در مجلس ندارند.