دلیل این تصمیم هیات مدیره دخالت رحیمی در امور مدیریتی و فنی که خارج از چارچوب وظایف وی بوده، عنوان شده است.

باشگاه تراکتور با بیان اینکه در آینده پیرامون این تصمیم اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد شد، اعلام کرد: به زودی معاون ورزشی و مدیر باشگاه تراکتور منصوب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، تغییرات مدیریتی و کادر فنی در باشگاه های تراکتور در سال های اخیر، یکی از موانع سر راه این تیم در رسیدن به اهداف ترسیمی بوده به گونه ای که مدت زمان مدیریت این مدیران حتی به چند ماه نمی رسد.