محمد ظهیری اظهار داشت: وضعیت آب آشامیدنی در تعدادی از روستاهای شهرستان اراک نامطلوب است و شرکت آب و فاضلاب روستایی برای تامین آب این روستا با مشکلات و معضلاتی روبرو است.

مدیر امور منابع آب شهرستان اراک افزود: طی تابستان جاری در برخی از روستاهای شهرستان اراک به منظور حل مشکل کم آبی، آب آشامیدنی این روستاها از طریق تانکر تامین شده است که این مساله هم روستاها و هم شرکت آب و فاضلاب روستایی را با مشکلاتی روبرو کرده است و برای این معضل بایستی چاره اندیشی شود.

ظهیری بیان کرد: امسال تاکنون در سطح شهرستان اراک برای بهره برداری چاه های آب مجوزدار، ۲۲۷ مورد کنتور هوشمند نصب شده که این تعداد شامل ۱۶۱ مورد در بخش کشاورزی، ۵۳ مورد در حوزه صنعت، هشت مورد در بخش خدمات و پنج مورد در سایر بخش‌ها است.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اراک خاطرنشان ساخت: در حال حاضر مساله خشکسالی و بی آبی به یک بحران جدی تبدیل شده و تعلل در نهادینه سازی الگو صحیح مصرف و برداشت بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، شرایط بدتری را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: افت سالانه منابع آب شهرستان به طور تقریبی سالی ۳۴میلیون متر مکعب بوده که هم اکنون این میزان براساس برآوردهای جدید به ۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ باید بدانیم که این روند علاوه بر بحران آب، خطر فرونشست زمین را نیز همراه دارد.

مدیر امور منابع آب شهرستان اراک ادامه داد: فرهنگ سازی الگوی مصرف صحیح آب، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و بهره‌مندی درست از چاه‌های مجاز، جلوگیری از محصولات آب بر و از این قبیل را بخشی از مواردی اعلام کرد که می‌تواند موجب کنترل بحران کم‌ آبی شود.

گفتنی است طبق برآوردهای صورت گرفته، طی سال آبی جاری( مهرماه سال ۹۶ تاکنون) میزان بارندگی در شهرستان اراک نسبت به سال آبی قبل از آن، ۳۵ درصد کاهش یافته است.