مراسم انعقاد تفاهم نامه احداث ۱۸۰۰ واحد مسکونی شامل مسکن روستایی و مددجویی و خانه محروم فیمابین سپاه عاشورا، کمیته امداد، بنیاد مسکن و بهزیستی استان صبح امروز چهارشنبه در تبریز برگزار شد.

محمد کلامی در این مراسم گفت: سپاه نیروی اثرگذاری است که اثر آن در بیرون از مرزهای کشور هم حس می‌شود. با بستن صفحات سرداران سپاه در فضای مجازی، صدای سپاه بسته نمی‌شود چرا که صدای این نیروی افتخارآفرین در همه جای دنیا شنیده می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی سپس افزود: سپاه پیشتاز مبارزه در جنگ اقتصادی است و ارتباط مستقیم با محرومین ایجاد کرده و این کارکرد سپاه دشمنان را غضبناک می‌کند.

وی ادامه داد: از دل تهاجم فرهنگی دشمن جوانانی چون شهید حامد جوانی‌ها و شهید وحید فرهنگی‌ها بیرون آمد.

کلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی هم شکست می‌خورند.

وی گفت: در سال ۹۸ ایتام فاقد مسکن نخواهیم داشت و امروز احداث ۸۵۰ واحد را با سپاه توافق می‌کنیم که ارزش پروژه ۵۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی گفت: اجرای این پروژه عزم راسخی برای مبارزه با محرومیت است.