عبدالحسین محمدی اظهار داشت: اعتبار تخصیص یافته سال ۹۷ برای اجرای طرح‌های آبخیزداری استان مرکزی ۱۹۰ میلیارد ریال بود که با تخصیص این میزان اعتبار اقدامات مطلوبی در حوزه آبخیزداری در استان انجام پذیرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: با توجه به اهمیت موضوع آبخیزداری و اختصاص اعتبار به این طرح‌ها از منابع صندوق توسعه ملی و بر مبنای بودجه ملی در نظر گرفته شده برای پروژه‌های آبخیزداری کشور در سال جاری، به نظر می‌رسد امسال اعتبارات استان در ارتباط با این موضوع، نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری داشته باشد و از حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال برسد.

وی بیان کرد: تخصیص این بودجه کمک شایانی به گسترش اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان مرکزی و به دنبال آن افزایش توان کنترل روان آب‌ها و جلوگیری از وقایع و حوادثی همچون سیلاب و سایر حوادث ناشی از آن همچون رانش زمین و… است. در حادثه سیلاب اخیر نیز در استان مرکزی سازه‌های آبخیزداری توانست روان آب‌ها را کنترل و ذخیره و از جاری شدن آن جلوگیری کند و علاوه بر آن، هم اکنون حجم زیادی آب در سازه‌های آبخیز استان ذخیره شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان ساخت: طی سال گذشته ۲۶ پروژه آبخیزداری در یازده شهرستان از ۱۲ شهرستان استان مرکزی اجرا شد که نقش مهمی در کنترل روان آب‌ها در بارش‌ها و سیلاب اخیر ایفا کردند.

محمدی تصریح کرد: منابع طبیعی به عنوان بستر اصلی حیات هر منطقه محسوب می‌شود و بایستی از آسیب به آن به هر صورت جلوگیری کرد، چراکه به هم خوردن تعادل در بسیاری از بخش‌ها از جمله افت کیفیت خاک، افت کیفیت و کمیت سفره‌های آب زمینی، تغییر شرایط اقلیمی و… می‌شود.