علیرضا اصغری امروز در بازدید از زیر مجموعه دفع و پردازش زباله تبریز که با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات سیستم پردازش زباله صورت گرفت، افزود: باید سیستم پردازش زباله تبریز تقویت شده و ساماندهی شود.

اصغری ابراز داشت: برای این منظور باید پیمانکار این سیستم و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز تعامل و همدلی بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مدیریت پسماند و پردازش زباله های شهر گفت: تلاش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ایجاد شرایط منسجم و سیستماتیک در خصوص ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند بر اساس اصول زیست محیطی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با بیان اینکه پردازش زباله نقش مهمی در بهداشت شهری دارد، ادامه داد: در این سیستم به دنبال کاهش شیمیایی حجم، کاهش مکانیکی حجم، کاهش مکانیکی اندازه و خشک کردن و آبگیری هستیم.

اصغری بهبود کارایی سیستم های مدیریت پسماند و بازیافت مواد قابل استفاده را از دیگر مزایای پردازش زباله عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تولید کود کمپوست هم از چندین ماه قبل توسط بخش خصوصی از پسماند تر و ارگانیک در برنامه سازمان است که کود تولید شده توسط بخش خصوصی جهت استفاده در کشاورزی به فروش می رسد.