در اجرای بخشنامه ای به دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، احمد حسین زادگان استاندار و رئیس کمیته بهره وری مازندران حکمی برای مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفا استان ابلاغ کرد که به موجب آن وی به عنوان عضو کمیته بهره وری استان مازندران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تجارب علمی و عملی خویش در فعال سازی موضوع بهره وری در دستگاههای دولتی و بنگاههای اقتصادی و ایفای وظائف محوله در راستای خدمت رسانی به مردم استان موید و منصور باشید.

توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق سیاستهای دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار متعال خواستارم.