احد قدمی مداحی که در شب تولد امام حسن مجتبی (ع) به اهل سنت توهین کرد به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و بازداشت شد.

یک منبع آگاه خبر داد که این مداح به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و بازداشت شده است.