«محمد مرسی» رئیس‌جمهور سابق مصر هنگام جلسه محاکمه وی فوت کرد.

تلویزیون دولتی مصر ضمن اعلام خبر فوت محمد مرسی گفت که رئیس‌جمهور مخلوع هنگام جلسه محاکمه‌اش، بیهوش شد و درگذشت.

محمد مرسی نخستین رئیس‌جمهور مصر بود که با انتخابات مردمی به این سمت انتخاب شد

او ۱۰ تیر ۱۳۹۱ به این سمت انتخاب شد و ۱۲ تیرماه یک سال بعد در کودتایی به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» از قدرت عزل شد

مرسی امروز در حالی از دنیا رفت که ۶۸ سالگی خود را تجربه می کرد

بر اساس گزارش‌ها، مرسی در این جلسه دادگاه از قاضی درخواست کرده که صحبت کند و قاضی نیز به او اجازه داده است. پس از اعلام پایان جلسه، او ناگهان بیهوش شده و پس از آن فوت کرده است. جسد مرسی پس از این رویداد به بیمارستان انتقال داده شده است.