استانداری یزد که از چندی پیش با سرپرستی اداره می شد، امروز سکاندار خود را شناخت.

محمدعلی طالبی پیش از این معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد بود که با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و کناره گرفتن محمود زمانی قمی، به عنوان سرپرست استانداری مشغول به کار شد.

یزدیها پس از چند ماه انتظار امروز محمدعلی طالبی را به عنوان استاندار خود شناختند.

محمدعلی طالبی، فرزند شهید و اصالتا بافقی است و در کارنامه سوابق خود به جز معاونت استانداری، معاونت یکی از فرمانداریهای شهرستان یزد را دارد.