این اسامی بر اساس حوزه های انتخابیه به قرار زیر است:

تبریز، اسکو و آذرشهر؛(دارای شش سهمیه)
احمدعلیرضا بیگی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، روح‌الله متفکرآزاد، علی‌جعفری‌آذر، محمدحسین فرهنگی، عشرت شایق

مراغه و عجب‌شیر؛(دارای تک سهمیه)
علی علیزاده

سراب؛(دارای تک سهمیه)
اعلام بی‌طرفی

مرندوجلفا؛(دارای تک سهمیه)
اعلام بی‌طرفی

هشترود و چاراویماق؛(دارای تک سهمیه)
غلامحسین شیری علی‌آبادی

میانه؛ (دارای دو سهمیه‌)
یعقوب شیویاری، مهدی اسماعیلی

ملکان؛ ۱+۱+۱ (دارای تک سهمیه)
علی اصغرزاده، سیدعلی موسوی، شهروز افخمی

ورزقان؛(دارای تک سهمیه)
رضا علیزاده

بناب؛(دارای تک سهمیه)
ضیاءالله اعزازی

شبستر؛ ۱+۱+۱ (دارای تک سهمیه)
جعفر راستی، عیسی وجدی، علی سروش

بستان‌آباد؛ (دارای تک سهمیه)
علی باقری

کلیبر؛ (دارای تک سهمیه)
حسین حاتمی

اهروهریس؛ (دارای تک سهمیه)
محمد اسلامی

انتهای پیام/