به گزارش امین از ساری، عباسعلی نجفی در این نشست اظهار کرد: آگاه كردن مردم از اقدامات انجام شده در هر سازماني و همچنين جويا شدن نظرهاي مردم مهم ترين رسالت روابط عمومي آن سازمان مي باشد.


وی افزود: روابط عمومي نقش اصلي در اطلاع رساني و بازگو كردن كليه فعاليت هاي يك سازمان را برعهده دارد و در اين راه بايد با دقت و رعايت اصل امانت داري اخبار و رويدادها را به بهترين شكل ممكن ارائه كند ، ضمن اينكه روابط عمومي ها بايد در بهره گيري از فناوري هاي نوين و استفاده از دانش و علوم نوين ارتباطي تلاش جدي تري داشته باشند.

نجفی در ادامه برلزوم مستندسازی فعالیتهای راهداران و شناساندن حرفه راهداری به جامعه تاکید کرد و افزود: راهداری عشق خدمت به همنوع بوده و این فرهنگ باید در بین مردم نهادینه شود.

افضلی: روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است

رضا افضلی سرپرست روابط عمومي راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اينكه روابط عمومي به عنوان يك دروازه براي برقراري ارتباط گروه هاي مختلف مخاطبان با سازمان است ، روابط عمومي را يك وظيفه ي مديريتي دانست كه هدف آن كمك به حل مسائل سازمان و گروه هاي اجتماعي مرتبط با آن است.

وی هدف از تعیین رابطین روابط عمومی در شهرستانها را انتقال به هنگام و سریع فعالیتها در حوزه شهرستانها ، منعکس نمودن تلاش های راهداران در سطح کلیه محورها ،فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجاد انگیزه و نشاط اداری برای تمامی کارکنان ، حضور به موقع و سریع در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه در سطح محورها و انعکاس و مستند سازی آن شناسایی و انعکاس نقاط ضعف و قوت در محیط ادارات شهرستان و تلاش در جهت رفع آن مستند سازی مدون پروژه های ابلاغی به صورت دوره ای و منظم برای اساس پیشرفت فیزیکی عنوان نمود.

محمدعلی فتح الهی، معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز مازندران نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های دست اندرکاران حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای ، به هنگام بودن اطلاعات روابط عمومي ها در توسعه فعاليت ها تعيين كننده دانست و تصريح نمود : دنياي امروز ، دنياي رسانه و اطلاعات بوده از اين رو بايد تلاش مضاعفي را در انتقال و انعكاس فعاليتهاي خود به صورت شفاف و درست انجام دهيم. وي ادامه داد : هر چه قدرت انعكاس در هر سازمانی درست و بيشتر باشد ، همان ميزان نيز قدرت بهره گيري از امكانات و اعتبارات و آگاهی بخشی عمومی بيشتر خواهد بود.