لیست جدید قیمت انواع محصولات سایپا به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت‌ها توسط دولت، اعلام شد. براساس این لیست، افزایش قیمت‌ها در محصولات سایپا بین ۳۰ تا ۸۷ درصد تعیین شده است.

انواع پراید و تیبا به اضافه ساینا دنده اتوماتیک خودروهایی هستند که افزایش قیمت ۳۰درصدی را تجربه کرده‌اند اما میزان رشد قیمت ساینا اتوماتیک، کوئیک گیربگس اتومات و آریو ۵۰درصد برآورد شده است. چانگان CS35، ۶۰درصد گران شده است. همچنین رشد سراتو ۲۰۰۰ و سراتو ۱۶۰۰ آپشنال به ترتیب ۷۳ و ۸۷درصد بوده است.

 

نام خودرو نرخ قبلی قیمت جدید  درصد افزایش
سایپا ۱۳۱
۲۲۷۰۹۰۰۰۰
۲۹۵۲۵۰۰۰۰
۳۰
سایپا ۱۳۲
۲۲۱۲۲۰۰۰۰
۲۸۷۶۵۰۰۰۰
۳۰
سایپا ۱۱۱
۲۲۴۹۲۰۰۰۰
۲۹۲۴۵۰۰۰۰
۳۰
سایپا ۱۵۱
۲۳۴۰۰۰۰۰۰
۳۰۴۲۵۰۰۰۰
۳۰
تیبا
۲۷۵۰۷۰۰۰۰
۳۵۷۶۵۰۰۰۰
۳۰
تیبا پایه گازسوز
۲۹۰۰۷۰۰۰۰
۳۷۷۱۵۰۰۰۰
۳۰
تیبا ۲ رینگ فولادی
۳۰۱۲۱۰۰۰۰
۳۹۱۶۵۰۰۰۰
۳۰
ساینا رینگ فولادی
۳۰۶۴۳۰۰۰۰
۳۹۸۴۰۰۰۰۰
۳۰
ساینا اتوماتیک
۴۲۱۰۲۰۰۰۰
۶۳۱۵۵۰۰۰۰
۵۰
کوئیک گیربکس دستی 
۴۲۵۵۰۰۰۰۰
کوئیک اتومات
۴۵۹۹۳۰۰۰۰
۶۹۰۰۰۰۰۰۰
۵۰
آریو دنده‌ای
۵۳۹۸۵۰۰۰۰
۸۰۹۸۰۰۰۰۰
۵۰
آریو اتوماتیک
۶۲۷۴۶۰۰۰۰
۹۴۱۲۵۰۰۰۰
۵۰
چانگان CS35
۷۴۹۵۲۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰.۱
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال
۱۱۳۰۶۲۰۰۰۰
۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۷۳.۴
سراتو ۱۶۰۰ آپشنال
۹۳۸۱۳۰۰۰۰
۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۸۷.۶