معاون کل وزارت بهداشت گفت: مگر صنعت گردشگری در دیگر کشور‌های دنیا چه کار می‌کنند، برخی صنایع مثل گردشگری باید دندان روی جگر بگذارند.

ایرج حریرچی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، افزود: طوری برخورد می‌کنند انگار وزارت بهداشت کرونا را آورده است، همکاران ما دارند زیر فشار خرد می‌شوند.

او تاکید کرد که قطعا وارد پیک چهارم کرونا شده‌ایم.