به گزارش امین و به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی اظهار داشت: تمام قراردادهایی که علیرغم تخصیص زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان هیچگونه ساخت و سازی در زمین تحویلی انجام نداده‌اند و آن را سالیان متمادی راکد نگه داشته اند فسخ و خلع يد می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: برخی از قراردادهای واگذاری با توجه به تعهدات خود، در ساخت و ساز پیشرفت قابل توجهی نداشته و به دلایل مختلف، راکد بوده اند بنابراین پرونده آنها نیز جهت تعیین تکلیف، در دستور کار هیئت حل اختلاف و داوری موضوع فصل (و) قرارداد منعقد شده قرار خواهد گرفت.

موسوی با بیان اینکه بدنبال این فسخ قراردادها، آزادسازی و خلع يد انجام خواهد شد خاطرنشان کرد: اراضی آزاد شده، در راستای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت، به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.

وی تصریح کرد: در ششمین جلسه داوری و حل اختلاف، در مجموع ۲۳ پرونده بررسی که ۱۳ مورد به فسخ قطعی، ۷ قرارداد مورد اعطای مهلت مجدد و ۳ پرونده نیز با توجه به پیشرفت فیزیکی و وضعیت پرونده، از دستور کار داوری خارج شدند.