بهروز مهدوی، فرماندار تبریز در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با تمام توان انتخابات را قانونمند، سالم و امانت دارانه برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: کسانی که ثبت نام می کنند باید صلاحیت داشته باشند و کسانی که تبلیغات زود هنگام کنند تخلف محسوب شده و اعمال آنها ثبت و ضبط می شوند و بر رفتار آنها نظارت می‌کنیم.

فرماندار تبریز افزود: در هیات اجرایی سوابق تمام کاندیداها بررسی شده و از چهار مرجع استعلام کرده که منجر به تایید یا رد صلاحیت آنها از سوی هیات اجرایی می شود.

وی در پایان گفت: کسانی که با حضور در بعضی از مجالس و یا تبلیغات تجاری، قبل از موعد قانونی تبلیغات داشته باشند، بدانند که فعالیت های آنها رصد می شود.