تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در سال ۱۳۴۹ تاسیس گردیده و در سال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار و نام تیم به تراکتور تغییر داده شده است.

رنگ پیراهن اول این تیم از بدو تاسیس قرمز بوده و پیراهن دوم این تیم نیز به رنگ سفید بوده است.

در ۵ دهه اخیر تیم تراکتور از طرح های مختلف برای پیراهن خود استفاده کرده است.

به مناسبت رونمایی از طرح جدید پیراهن تراکتور، نگاهی به طرح های این تیم در سال های گذشته داشته ایم تا مرور خاطراتی برای هواداران این تیم شده باشد.

تراکتور سازی سال ۱۳۵۰

تراکتورسازی ۱۳۵۶

تراکتورسازی اواسط دهه ۶۰

تراکتورسازی ۱۳۶۸

تراکتورسازی سال ۱۳۶۹

عکس سیاه و سفید از تراکتورسازی در سال ۱۳۷۰( طرح پیراهن تیم ملی پرو)

تراکتورسازی سال ۷۱( مقام سوم لیگ ایران)

 

تراکتورسازی سال ۱۳۷۳

تراکتورسازی ۱۳۷۴

تراکتورسازی ۱۳۷۵

تراکتورسازی ۱۳۷۶

تراکتورسازی ۱۳۷۷

 

تراکتورسازی ۱۳۷۸


تراکتورسازی سال ۱۳۸۰


تراکتورسازی ۱۳۸۱


تراکتورسازی ۱۳۸۵


تراکتورسازی ۱۳۸۸


تراکتورسازی ۱۳۸۹


تراکتورسازی ۱۳۹۰


تراکتورسازی ۱۳۹۲


تراکتورسازی سال ۱۳۹۳


تراکتورسازی سال ۱۳۹۵


تراکتورسازی سال ۱۳۹۶


تراکتور سال ۱۳۹۷


تراکتور اردیبهشت ۱۳۹۸