ایرج شهین باهر با بیان اینکه افزایش کرایه تاکسی ها موضوعی است که اعضای شورا آن را مصوب کرده است، گفت: در خصوص حمایت از رانندگان تاکسی ها، معاینه فنی تاکسی ها را با بصورت لایحه حمایتی به شورا ارائه کردیم که خوشبختانه در شورا مصوب شد.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی ها در آینده ای نزدیک، عنوان کرد: این موضوع را همچنان پیگیر هستیم اما این بحث باید طوری اجرا شود که به صلاح رانندگان باشد. در این خصوص با یک شرکت مذاکره شده تا کرایه تاکسی ها بدون رسوب، مستقیم به حساب راننده تاکسی برود.

ایرج شهین باهر یادآور شد: بر این اساس ۹۰۰ دستگاه تاکسی در تبریز هم اکنون بصورت آزمایشی مجهز به سیستم پرداخت الکترونیکی است تا پس از بررسی و رفع نواقص آن، کلیه تاکسی های شهر مجهز به این سیستم باشند.

انتهای پیام/