یکی از مسائل مهمی که این روزها افکار عمومی را در داخل به شدت نگران و منتظر گذاشته، آینده روابط سیاسی ایران و آمریکا و سرنوشت برجام است. این موضوع حتی بخشی قابل توجه از سیاست اتحادیه اروپاست و تروئیکای اروپایی، بخش قابل توجهی از نظام بین الملل و دولت مستقر در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن موجبات آشتی ایران و ایالات متحده را فراهم آورند.
حساسیت این موضوع به قدری است که حتی کشورهایی نظیر قطر و عمان هم بارها اعلام کرده اند که می توانند نقش میانجی را در این رابطه ایفا کنند. اما در این بین چند گروه مشخص از هر تلاشی برای به بن بست رساندن این گفتگوها فروگذار نیستند. روزشان را با آرزوی مرگ برجام آغاز می کنند و برای تحقق این مهم شبانه روز دست به دعا برداشته اند. از نامه نگاری و رفتارهای دیپلماتیک گرفته تا شیطنتهای سیاسی و نظامی همه و همه در راستای این آروزی دیرین صورت می گیرد.
بخشی از جریان تندرو اصولگرایی که میتوان رویکردشان را در برخی خطبه های نظام جمعه، گفته های برخی از نمایندگان مجلس و البته روزنامه کیهان و امثالهم دید، از جمله این گروه بودند که در این رابطه طاعت از دست نیاید گنهی کردند! عربستان و اسراییل که ماهیت مخالفتشان روشن است و موفقیت جمهوری اسلامی را تهدید برای امنیت خود تلقی می کنند.
اما اخیرا عزیز دیگری هم به گرده مخالفان احیای برجام پیوسته که آروزی محال سردمداری در ایران را دارد. به تعیبر طرفداران ناچیزش علیا حضرت شاهزاده پهلوی که هر از گاهی اظهار فضل می کند، اخیرا از دولت بایدن خواسته تا به توافق برجام باز نگردد. عجیب است که این روزها وی از زبان برخی تندروهای داخلی و صهیونیست ها و سعودی ها سخن می گوید.
ادبیاتش ما را یاد امثال نیکی هیلی می اندازد و تشابه کلامی تندروها با وی قابل تامل است. او که همچنان از لقب پر طمطراق شاهزاده برای خود استفاده می کند، غافل از آن است که ما در داخل به اندازه کافی ژن خوب، آقازاده داریم و ظرفیت تکمیل است. او یادش رفته که زمان زیادی از انقلاب ۵۷ نگذشته و این مردم با هزار مصیبت نظام دیکتاتوری پدرش را سرنگون کرده اند و با اوردنگی بیرونشان کرده اند. چیزی که او در آرزوی آن است، مثال ضرب المثل شتر و پنبه دانه ای است که در خواب بیند. از این گذشته این خواسته نشان داد که زندگی روزمره مردم و مشکلات کمرشکن اقتصادی را بهایی نمی دهد و تنها هدفش به دست آوردن سهمی از قدرت در آینده ایران است.
غافل از اینکه طبق برنامه اخیری که در لایو اینستاگرام منتشر کرد، در بهترین حالت می توان گفت که عزیز دلم شما قورمه سبزیتو درست کن و در کار بزرگترها دخالت نکن. کار بزرگ آدم های بزرگ می خواهد و پسندیده آن است که شما به همان آشپزی بپردازید و اموراتی از این دست را دنبال کنید. نه بایدن گوشش به حرف امثال تو بدهکار است و نه جامعه بین الملل ارزشی برای این دست اظهار نظرها قائل است. شما هم بیشتر از این خود را سبک نکن و قورمه سبزیت را بخور!