به گزارش امین از هرمزگان،

اعزام نفرات اول و دوم به مسابقات جهاني تفليس گرجستان

جوایز این دوره از مسابقات:
نفر اول و دوم : کمک هزینه تور مسابقه تفلیس گرجستان
نفر سوم تا شیشم : جایزه نقدی

زمان:
جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت ۸ صبح
مکان : شهر سرگز احمدی