برهان فهری بعد از ظهر امروز چهارشنبه همزمان با ششمین روز از دهه فجر در جریان بهره برداری از پروژه های گازرسانی در شهرستان قروه، اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۴۹ واحد صنعتی کردستان مشمول مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر پرداخت یارانه در ازای سوخت مصرفی هستند.

به گفته وی از این تعداد ۱۲۲ واحد مربوط به شهرستان قروه است که با اجرای پروژه های فعلی ۳۲ واحد آن گازرسانی شده و ۹۰ مورد باقیمانده هم در دست اجرا قرار دارند.

فهری با بیان اینکه برای گازرسانی به واحدهای صنعتی اولویت با مراکز پر مصرف است، افزود: از تعداد ۹۰ واحد صنعتی ۶۵ مورد آن کم مصرف هستند و لذا نیاز اصلی گازرسانی به واحدهای پر مصرف خواهد بود.

وی همچنین به ضرورت گازرسانی برای واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی جایگزینی سوخت دارند و در واقع هرچه سوخت در واحد صنعتی مصرف می شود چون مولد است جایگزین می گردد.

مطابق اظهارات این مقام مسئول هزار و ۴۹ واحد صنعتی کردستان معادل ۴۹ میلیون لیتر سوخت مایع را جایگزین می کنند.