به گزارش امین از ساری نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، یدالله ملکی با اعلام این مطلب گفت: در پی دریافت گزارش از دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر ایجاد موسسات غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت و اضافه دریافتی از بیماران ، پرونده در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.

وی با اشاره به تعطیلی موسسات غیرمجاز با حکم تعزیرات حکومتی، افزود: دلیل توقیف فعالیت این موسسات دخالت امور پزشکی و درمانی و اضافه دریافتی از بیماران بوده است.
این مسئول محل فعالیت این موسسات پزشکی غیرمجاز را شهرستان قائمشهر اعلام کرد و گفت: پس از توقیف این موسسات غیرمجاز تجهیزات آن از جمله آمبولانس به نفع دولت ضبط و متخلفان به پرداخت ۱۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شدند.