روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

سه شنبه شب گذشته کودکی ۱۱ ساله، به داخل کانالی که توسط شهرداری تبریز جهت اجرای یک پروژه در خیابان طالقانی ایجاد شده است، سقوط کرده و جان خود را از دست داد. خبر کوتاه است اما عمق فاجعه را نمی توان به همین کوتاهی به رشته تحریر آورد.
شهرداری و رفتارهای عجیب و غریبش که البته مختص تبریز نیست، داستان هزار و یک شب است و همین چندی پیش بود که دستور تخریب جان زنی را در غرب کشور گرفت و نهایتا آب از آب تکان نخورد. مدتی قبل و از آفت همین کانال های زیر زمینی در آخر شریعتی جنوبی چندین خودرو سقوط کردند و خسارات جدی به برخی از خودروها وارد شد. اما کسی اعتنایی به این موضوع نکرد تا این که فاجعه سه شنبه شب خیابان طالقانی رخ داد که از جهاتی چند قالب تامل و بررسی است.
مطلب اول مربوط به واکنش مسئولان شهرداری است. شهردار منطقه که فعلا صلاح ندیده است تا در رابطه با این احمال مرگبار به رسانه ها و افکار عمومی توضیح دهد! واکنش شهردار تبریز هم زمانی اتفاق افتاد که خبر در فضای مجازی منتشر شد و عصبانیت شهروندان بالا گرفت، نهایتا بزرگوار بعد از واکنش تند امام جمعه شهر و دادستان و خبر برخورد با عاملان این سهل انگاری نهایتا به تحریر یک پیام چند خطی بسنده کرد و در ساعات گذشته هیچ توضیح اضافی در این رابطه نداده است. پیامی که حاوی هیچ مطلب اضافی نبود و به درد … جنابشان میخورد.
روابط عمومی هم که در فقره نامگذاری بلواری به نام تراکتور همچون نقل و نبات خبر منتشر می کرد، همچون شهردار منطقه رای به سکوت داده و معاونت عمرانی هم که، ببخشید احتمالا نداریم!
اما در این بین واکنش اعضای شورای شهر از همه جالب تر بود، بله درست متوجه شده اید، هیچ عضو شورایی در ساعات گذشته درباره این حادثه دردناک توضیحی نداده و پیگیری های ما نیز به جهت وظیفه رسانه ای عموما با پیام مشترک مورد نظر پاسخگو نمی باشد، روبرو شده است.
نهایتا و بعد از گذشت دو روز رییس شورا که متوجه وظیفه و جایگاه قانونی خود شده بود، در مقام ابراز همدردی بر آمد. در این بین مسئولان شهرداری در چند خط افاضاتشان بر برخورد با عاملان این حادثه تاکید کرده اند، البته شاید از آن جهت پای امام جمعه و دادستان به موضوع باز شده است. اما از آن جایی که سابقه نشان داده که از دیگ این دوستان آبی نخواهد جوشید، از همین روی لزوم پیگیری دستگاه قضایی برای برخورد با عاملان این حادثه دردناک پیش از گذشته است تا دیگر به جهت بی حوصلگی و بی دقتی در اجرای پروژه ها خانوادهای داغدار نشود و داغ فرزند بر دل والدینی نماند.
مقتضی بود تا شهردار در همان ساعات اولیه و به جهت کاستن از آلام داغداران شهردار منطقه و مسئولان عمرانی را بر کنار نماید و البته اگر عالیجنابان شورای شهر هم فرصت کردند، تشکیل جلسه فوری و احضار جناب شهردار به صحن شورای شهر می تواند اقدام بعدی در این خصوص باشد.
از دیگر موضوعات عجیب در قبل این حادثه و موضوعاتی که خصوصا به شهرداری مربوط می شود، سکوت حداکثری رسانه های محلی است، معلوم نیست که باید چه اتفاق دیگری بیافتد تا این عزیزان در قبال چالش های اینچنین واکنش نشان دهند. هر چند از آن روی که بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه از ارادتمندان شهرداری هستند، دریغ از یک جیک! باز دم شهروندان گرم که با پیگیری موضوع در فضای مجازی موجبات برخورد با این قبیل سهل انگاری ها را
فراهم کردند.