سورنا ستاری امروز با هیات همراه از طریق فرودگاه تبریز وارد این شهر شد؛ گویا ستاری این سفر را بالاجبار انجام داده بود چرا که همه بازدیدها و برنامه هایش را با عجله و بدون حتی لحظه ای آشنایی با روند فعالیت واحدها ترک کرد.
بی تفاوتی نسبت به طرح های ارایه شده در استان و عدم حضور در برخی واحدهایی که قرار بود افتتاح کند نشان از بی تفاوتی معاون علمی رئیس جمهور به برنامه ریزی های صورت گرفته داشت.
این گزارش حاکی است، برخی رسانه های نزدیک به جریان اصولگرایی در استان، صبح امروز این سفر را یک سفر سیاسی در سال پایانی دولت تدبیر و‌ امید خوانده بودند که این شیوه بازدید و عدم توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته که به واقع به معنای توهین به واحدهای فناور استان بود، به آن تحلیل را قوت بخشید.
برخی از واحدهای خصوصی از هفته ها پیش برای استقبال در شان معاون رئیس جمهور مجموعه را آماده کرده بودند که با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته با بی تفاوتی تاسف بار معاون روحانی مواجه شدند.
بی تردید این حضور غیر معمول ستاری در تبریز خاطره خوشی از وی در آذربایجان به جای نگذاشت و امیدها از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که همواره از برنامه و استراتژی سخن به میان می آورد را به یاس تبدیل کرد.