به گزارش امین از ساری نقل از روابط عمومی آبفاشهری مازندران، در حکمی از سوی حمیدرضا جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مهندس مجید عبدالهی به عنوان سرپرست آب و فاضلاب شهری مازندران منصوب شد.

دربخشی از این حکم خطاب به مجید عبدلهی آمده است: با عنایت به مراتب شایستگی و سوابق مفید جنابعالی و به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران منصوب می شوید.

گفتنی است عبدالهی درحال حاضر مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی مازندران است.