سخنگوی مایکروسافت به تک کرانچ گفت تعداد محدودی از اکانت مشتریان مورد دستبرد هکرها قرارگرفته که ما دسترسی به آن‌ها را بلافاصله قطع کردیم.تقریباً حمله‌کنندگان به اغلب دیتای کاربران داخل ایمیل منهای ضمیمه‌ها و اتچمنت‌ها دسترسی پیداکرده‌اند،هرچند سخنگو مدعی شد پسوردها لو نرفته است اما درهرصورت از قربانیان خواسته‌شده تا پسورد خود را عوض کنند.دسترسی غیرقانونی بین اول ژانویه و ۲۸ مارس امسال به وقوع پیوسته و توصیه‌شده است به ایمیل‌های مشکوک حاوی لینک جواب نداده و روی لینک هم کلیک نکنند.