موسی خلیل اللهی روز دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان با بیان اینکه سامانه سجام ظرفیتی بزرگ برای پیگیری تخلفات انتخاباتی است، افزود: به منظور رصد و پایش فضای انتخاباتی سامانه «سجام» قوه قضائیه در کنار ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی، آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات انتخاباتی است.

وی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخابات در راستای برگزاری سالم و قانونمند انتخابات یکی از اولویت های دستگاه قضایی است و به منظور پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی باید تمام اقدامات و اخبار انتخاباتی مورد رصد و پایش قرار گرفته و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

خلیل اللهی ادامه داد: در راستای رصد و پایش هرچه بهتر اخبار و وقایع انتخاباتی، سامانه جامع اطلاعات مردمی «سجام» در کنار ستاد پیشگیری از انتخابات تمهیدات لازم و کافی را برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص جرایم و تخلفات انتخاباتی اتخاذ کرده است.

وی اضافه کرد: کرد: سامانه سجام ظرفیت بزرگی در راستای پیشگیری از وقوع و برخورد با جرایم و تخلفات بوده و باید از طریق رسانه ها این مزیت بزرگ در افکار عمومی به خوبی تبیین و معرفی شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه همه شهروندان می توانند یکی از دیده بانان دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم باشند، گفت: از لحظه آغاز به کار این سامانه در استان تا به امروز گزارشات بسیاری با مستندات از طریق سامانه سجام به دستگاه قضایی ارسال شده است.