یک گروه حقوق بشر مستقر در لندن می‌گوید که هزاران زن و دختر اهل کره شمالی در چین وادار به کار به عنوان کارگر جنسی می‌شوند. “ابتکار عمل آینده کره” می‌گوید که این زنان و دختران ربوده و به عنوان روسپی فروخته می‌شوند یا وادار به ازدواج با مردان چینی می‌شوند.

این سازمان تخمین می‌زند که ارزش تجارت جنسی برای سازمان‌های بزهکار سالانه ۱۰۰ میلیون دلار است. به گفته این سازمان زنان اغلب به تله می‌افتند، چون چین می‌کوشد پناهندگان از کره شمالی را به این کشور برگرداند، که در این صورت با شکنجه روبرو می‌شوند.

یون هی-سون نویسنده این گزارش گفت: “قربانیان برای ۳۰ یوان چین (۴.۳۰ دلار) عرضه می‌شوند و برای ۱۰۰۰ یوان به عنوان همسر به مردان چینی فروخته می‌شوند و در اتاقک‌های سایبرسکس در معرض بهره برداری قرار می‌گیرند. “براساس این گزارش دختران و زنان مورد بحث معمولا ۱۲ تا ۲۹ سال دارند، اما گاه می‌توانند جوان‌تر باشند.

گزارش می‌افزاید که آن‌ها در چین وادار به کار، فروخته یا ربوده می‌شوند یا اینکه مستقیما از کره شمالی قاچاق می‌شوند؛ خیلی از آن‌ها ظرف یک سال بعد از ترک کشورشان بیش از یک بار فروخته و وادار به تن دادن به حداقل یک نوع بردگی جنسی شده اند.بسیاری در روسپی خانه‌های شمال شرقی چین، که محل زندگی تعداد زیادی کارگران مهاجر است، به کار اجباری گرفته می‌شوند.

دخترانی که گاه فقط ۹ سال دارند و زنانی که در صنعت سایبرسکس کار می‌کنند مجبور به انجام اعمال جنسی مقابل دوربین می‌شوند و گاه در برابر دوربین مورد تعرض قرار می‌گیرند. تصور می‌شود خیلی از مشتریان این سایت‌ها در کره جنوبی باشند.بنابه این گزارش برای زنانی که اغلب در نواحی روستایی به عنوان همسر فروخته می‌شوند، هزار تا ۵۰ هزار یوان طلب می‌شود. این زنان در معرض تجاوز و بدرفتاری شوهران خود هستند.

این گروه اطلاعات گزارش را از قربانیان در چین و بازماندگان فراری در کره جنوبی جمع آوری کرده است.یک زن که در گزارش به عنوان خانم پیون، اهل شهر چونگجین کره شمالی، معرفی شده می‌گوید: “من با شش زن دیگر اهل کره شمالی در یک هتل فروخته شدم. به ما غذای زیادی نمی‌دادند و با ما بدرفتاری می‌کردند… بعد از هشت ماه، نیمی از ما دوباره فروخته شدیم. دلال با من کار‌های بدی کرد. ”

“وقتی (به روسپی خانه تازه) رسیدم روی بدنم آثار کبودی بود. اعضای گروه مجرم دلال را زدند و با چاقو پایش را زخمی کردند. “