پریا بهرامی سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در حاشیه آیین افتتاح این پایگاه اظهار کرد: امروز اورژانس هوایی و موتوری استان مرکزی به بهره برداری رسید و قرار است بالگرد استان با استقرار در فرودگاه اراک بیماران را از سطح استان به مناطق درمانی مورد نظر منتقل خواهد کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت بحث حوادث ترافیکی در استان مرکزی و آمار بیماران و قربانیان ناشی از این حوادث در استان که ناشی از موقعیت جغرافیایی این استان است راه اندازی این پایگاه در دستور کار قرار گرفت و در واقع این اقدام در راستای انتقال سریعتر بیماران در استان صورت گرفته است.

به گفته وی، این بالگرد از سوی هوانیروز به استان مرکزی تعلق گرفته و قابلیت انتقال سه بیمار بدحال و دو بیمار نیازمند به اقداماتت پزشکی را خواهد داشت.

بهرامی همچنین گفت: موتورآمبولانس ها یا موتورلانس هایی که امروز در استان کار خود را آغاز می کنند نیز قابلیت انتقال رسیدن سریعتر بر بالین بیمار و ارزیابی صحنه اولیه حادثه را خواهند داشت که در ۴ نقطه استان شروع بکار می کنند. یک میلیارد تومان برای احداث آشیانه این بالگرد در نظر گرفته شده است.

اتومبیل لجستیکی استان نیز که قابلیت پوشش دهی ۱۱۵ مصدوم به صورت همزمان دارد امروز در استان آغاز بکار کرد.