به گزارش امین از ساری، طی حکمی از سوی احمد حسین زادگان استاندار مازندران ، دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده:

 در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری و در راستای تحقق اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری ،  شناسایی مسائل و مشکلات نظطام اداری استان و ارائه راه کارهای علمی و عملی جنابعالی را به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان منصوب می نمایم.