استاندار آذربایجان شرقی شامگاه دیروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از سد حاجیلر ورزقان در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه یکی از مهمترین طرح های منطقه ورزقان است که طی سفر استانی دکتر روحانی به استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

محمدرضا پورمحمدی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به این استان خبر داد و گفت: بهره‌برداری از سد حاجیلر تأثیر زیادی بر توسعه صنعت و کشاورزی منطقه و مهاجرت معکوس نیروی کار دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این پروژه تأمین آب ۳۵ میلیون متر مکعب برای شرب و صنعت است، گفت: همچنین با افتتاح این سد ۱۰ میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی به مساحت هزار هکتار و ۵.۷ میلیون مترمکعب برای حیات رودخانه و اهداف زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در حاشیه این بازدید سد حاجیلر ورزقان اواخر خرداد ماه به بهره برداری می رسد و بنابراین با توجه به اظهارات استاندار آذربایجان شرقی باید منتظر سفر رئیس جمهور به تبریز در اواخر خردادماه و یا اوایل تیرماه باشیم.

گفتنی است؛ سد خاکی با هسته رسی حاجیلر چای ۷۱ متر از بستر رودخانه ارتفاع دارد و ارتفاع سد از پی ۹۵ متر و طول تاج آن ۲۶۵ متر است و ظرفیت آب تنظیمی آن نیز ۵۰.۷ میلیون متر مکعب است.