ایوب حاج آقاپور در رابطه با افزایش قیمت گوشت مرغ، اظهار کرد: در این فصل به دلیل شیوع انواع بیماری‌های دامی، میزان تلفات واحدهای مرغداری افزایش می‌یابد؛ از این رو این موضوع تولید را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان این‌که افزایش قیمت گوشت مرغ در این شرایط منطقی است، افزود: در واحدهای مرغ‌داری تعدادی جوجه تلف شده است؛ لذا از مسئولان ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع قیمت گذاری انتظار می‌رود در مواقعی که نرخ مرغ کمتر از قیمت مصوب است با پرداخت یارانه زیان تولیدکنندگان را جبران کنند.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده مرغ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان است که روی جلد نیز این قیمت زده شده است؛ اما با نرخ ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مغازه دار می‌رسد و مغازه‌دار آن را با نرخ ۱۶ هزار و ۴۰۰ عرضه می‌کند.