دولت جدید لبنان امروز چهارشنبه معرفی شد. در این دولت، ۶ وزیر از میان ۲۰ وزیر کابینه، زن هستند. همچنین برای اولین بار یک زن، وزیر دفاع شد.

به گزارش عصرایران، این دولت به ریاست حسان دیاب، شخصیت مستقل و فراجناحی تشکیل شده است. اولین جلسه دولت جدید لبنان به ریاست میشل عون رئیس جمهوری در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا (حومه بیروت) برگزار شد.

برای نخستین بار در تاریخ لبنان است که این تعداد از زنان به عنوان وزیر حضور دارند.

دولت جدید لبنان/ 6 وزیر زن در بین 20 وزیر / برای اولین بار یک زن، وزیر دفاع شد

 

همچنین برای نخستین بار در لبنان و کشورهای عربی، یک زن، سمت وزیر دفاع را برعهده می گیرد.

در دولت سابق لبنان (به ریاست سعد حریری) یک زن ( ریا الحسن) وزیر کشور بود. وزیر کشور مسوولیت امنیت داخلی و پلیس و نیروهای امنیت داخلی کشور را برعهده دارد.

دولت جدید لبنان/ 6 وزیر زن در بین 20 وزیر

وزیر دفاع

در دولت جدید لبنان، “زینه عکر عدرا” وزیر دفاع و معاون نخست وزیر شده است.

او دارای مدرک لیسانس علوم اجتماعی و مدیریت از دانشگاه آمریکایی بیروت است و بیش از ۲۰ سال تجربه عملی، اداری و پژوهشی دارد.

خانم زینه سازمان غیردولتی انجمن توسعه اجتماعی و فرهنگی INMA را تاسیس و مدیریت می کند.

دولت جدید لبنان/ 6 وزیر زن در بین 20 وزیر

وزیر جوانان و ورزش

“وارتینه اوهانیان” دیگر زن کابینه لبنان است که به عنوان وزیر جوانان و ورزش آغاز به کار خواهد کرد. او دارای مدرک علوم اجتماعی از دانشگاه لبنان و دیپلم مدیریت پروژه ها از دانشگاه ها هایکازیان است.
او پیش از این مدیریت مرکز آموزش و توانمندسازی افراد توان یاب “زوارتنوتس” را برعهده داشت.

دولت جدید لبنان/ 6 وزیر زن در بین 20 وزیر

وزیر دادگستری: ماری کلود نجم

وی پروفسور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه قدیس یوسف بیروت است.
ریاست بخش حقوق خصوصی و مدیر مرکز تحقیقات حقوقی جهان عربی از دیگر مسوولیت های وی به شمار می رود.

او، همچنین وکیل دادگستری، استاد میهمان در دانشگاه پانتیون در پاریس و فعال جامعه مدنی نیز به شمار می رود.

دولت جدید لبنان/ 6 وزیر زن در بین 20 وزیر / برای اولین بار یک زن، وزیر دفاع شد

وزیر کار: لمیا یمین الدویهی

مهندس معماری، استاد دانشگاه در دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه لبنان و عضو هیات مدیره شرکت  خصوصی از جمله سوابق خانم لمیا یمین الدویهی وزیر جدید کار لبنان است.

لمیا

وزیر مهاجرت: غاده شریم عطا

خانم غاده دکتری ادبیات فرانسه دارد و ناظر در مجله فیروز است.
او دارای سابقه فعالیت به عنوان مدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه لبنان و فعال حقوق زنان است.

 

دولت جدید لبنان/ 6 وزیر زن در بین 20 وزیر

وزیر اطلاع رسانی: منال عبدالصمد

استاد دانشگاه قدیس یوسف در بیروت، دکتری حقوق از دانشگاه پاریس ۱ – سوربون و مدیر ارشد در سازمان امور مالیاتی در وزارت دارایی است.