بهروز مهدوی مبنی بر اینکه “با توجه به نامه ارسالی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به شهرداری مبنی بر فاقد وجاهت قانونی بودن انتخاب علی طوماری به سرپرستی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری، آیا امضای اسناد مالی و اداری از سوی ایشان تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟” گفت: در جریان این نامه استانداری نیستم و شما می‌توانید موضوع را از حوزه مربوطه استانداری پیگیری کنید.

وی در پاسخ سوال دیگر تبریزمن که “بالاخره سکوت و بی‌توجهی عامدانه شهردار در قبال نامه استانداری و تداوم مدیریت غیرقانونی مدیرعامل جدید سازمان فناوری اطلاعات، تخلف است یا نه؟”، اظهار داشت: حتما در این رابطه با شهردار تبریز صحبت می‌کند.