روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

مناقشه قره باغ نقل محافل سیاسی جهان است و کشور ما هم به جهت همسایگی و البته اشتراکات مذهبی، زبانی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان قطعا نمی تواند حساسیتی نسبت به سرنوشت قره باغ و معادلات پیچیده اخیر در منطقه قفقاز نداشته باشد.
در همین ارتباط امامان جمعه چهار استان ترک نشین در بیانیه مشترکی ضمن حمایت از آزادی قره باغ آن را جزو لاینفک جهان اسلام قلمداد کرده و به حمایت از اقدامات اخیر جمهوری اذربایجان برای باز پس گیری آن پرداختند. متعاقب این اقدام برخی از رسانه ها که از قضا ادعای روشنفکری دارند و بر سایر رسانه ها از بابت کیفیت و محتوای رسانه خود در اصطلاح عامیانه کلاس می گذارند، در مقام نقادی بر آمدند و بر این اقدام خرده گرفتند!
سردسته این رسانه ها شرق بود که در مطلبی ویژه، به بیانیه ائمه جمعه استان های شمال غرب کشور تاخته به طوری که ائمه جمعه را افرادی ضد راهبردهای اساسی، ضد سیاست خارجی و تهییج و تحریک کننده جریان قوم گرایی داخلی دانسته است!
این نقادی صرفا در رسانه های نوشتاری خلاصه نشد و برخی پایگاه های خبری از جمله خبر فوری هم به این موضوع واکنش نشان داد و مشخص شد که اقدام اخیر به مذاق خیلی ها خوش نیامده است. شرق در مقایسه ای مغلطه آمیز تجمعات روز پنجشنبه را رهاورد این بیانیه عنوان کرده است!
افرادی که کار رسانه ای انجام می دهند، خصوصا آنانی که دستی بر تحلیل دارند، باید در مطالب خود کمال دقت و تیزبینی و هوشیاری را داشته باشند تا آنچه مرقوم می کنند، اسباب مضحکه نشود. شرق فراموش کرده که قاطبه مردم ایران اشتراکات دینی و مذهبی با جمهوری آذربایجان و منطقه قره باغ دارند و از سویی ساکنان مناطق غرب کشور که خود رقم قابل توجهی است، مضافا دارای اشتراک زبانی با آنان هستند. بیانیه امامان جمعه نه تنها مسبب تجمعات روز پنجشنبه نبود، بلکه ضروروت داشت که چنین شود. قطعا این اقدام توانست بخشی مهمی از ناآرامی های ناخواسته را که ممکن بود در اثر اتخاذ مواضع منفعلانه در مناطق ترک نشین به وجود آید، کنترل کرد و اجتماع اخر هفته ای هم بدیهی بود.
این بیانیه نهایت درک صحیح نمایندگان ولی فقیه از شرایط منطقه و البته مسائل داخلی را داشت و رفتار شرق و دار و دست های که این روزها هتاکی می کنند، در وهله اول کودکانه و بودار بود و جز افزودن بر شکاف قومی رهاوردی ندارد.
شرق اگر ضرورت این بیانیه را درک نکرده پس نباید در مقام تحلیل بر میآمد و نبایستی در موضوعی که سررشته ای در آن ندارد، دخالت کند. اما اگر به این مهم عالم بوده، پس تعمدی در کار است تا در روزهایی که در داخل نیازمند نوعی اتحاد و همدلی هستیم، تفرقه ایجاد کند.
درک آنان از منافع ملی و سیاست خارجی در حد همان کیهان است، با این تفاوت که این رسانه ها علم روشنفکری برداشته اند. شعور سیاسی برخی نهایتا تا نوک بینی شان قد می دهد و گرنه دلیلی برای ایجاد تفرقه در این بزنگاه خاص وجود ندارد. این رسانه ها در نوشتن این مطالب صرفا دنبال تشدید شکاف های قومی در کشور بوده و بایستی آبشخور چنین اقداماتی مشخص شود.
کیهان و شرق ندارد، اصولگرا و اصلاح طلب ندارد، وقتی درک سیاسی پایین باشد، یکی مرجع تقلید را به باد انتقاد می گیرد و آن دیگری امامان جمعه را.
مطلب شرق یکی از ضعیف ترین و
بی اساس ترین مطالبی بود که به رشته تحریر درآمد و خجالت آور است و بودار!