روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

دیدار چندی پیش آیتالله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان عراق با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل بحث برانگیز شده و در ایران با انتقاداتی همراه بوده است.
مهم ترین انتقاد مربوط به روزنامه فخیمه کیهان و مدیر مسئول جنجالی آن است. حسین شریعتمداری بخشی از سخنان آیتالله سیستانی درباره نظارت سازمان ملل در انتخابات پارلمانی را مورد نقد قرار داده است! این مرجع تقلید از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل خواستند که انتخابات پارلمانی عراق تحت نظارت نمایندگانی از سازمان ملل متحد انجام پذیرد! درخواستی که گویا به مذاق دوستان کیهان نشین خوش نیامده و در مقام نقد معظم له برآمدهاند!
این اظهارات به اندازهای نابجا بوده است که واکنش تند نوریالمالکی رهبر ائتلاف قانون را به دنبال داشت. وی که از نیروهای سیاسی نزدیک به ایران در روزهای پس از صدام بوده با محکومیت شدید این سخنان آن را توهین به مردم عراق تلقی کرده است و آن را در تعارض با احترام عمیق ایران به جایگاه مرجعیت دانسته است. در مقابل مهاجری در واکنشی تلوحی و اعتراضی به آن چه کیهان و شریعتمداری گفته این رفتار را انحصار طلبی و خود بزرگ بینی قلمداد کرده است.
در شرایط حساس سیاسی در عراق و نخست وزیری که نیامده به سمت امریکایی ها غش کرده است، شاید وجود چهره هایی چون سیستانی برای کنترل فرآیند قدرت در این کشور بسیار مهم باشد و آن چه کیهان و شریعتمداری در این یادداشت ذکر کرده تاثیر زیادی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت و از این رو دستگاه دیپلماسی و شخص ظریف در مقام واکنش معظم له را دروازه امنیت منطقه و سرمایه ای برای جهان اسلام دانست. اعتراض ها بالا گرفت و نهایتا شریعتمداری در واکنشی جدید مجبور به عذرخواهی شد.
رفتار مدیر مسئول کیهان از دو جهت قابل نقد و بررسی است. موضوع اول مربوط به حفظ شان و جایگاه مرجعیت است. همچنان که در اعتراض نوری المالکی هم به چشم خورد، حفظ شخصیت و جایگاه مراجع نباید تحت تاثیر برخی اظهارات ساده لوحانه و نسنجیده قرار بگیرد و این اقدام با سیاست کلی یک نظام دینی منافات دارد. ثانیا این که رفتارهای این چنین مسبوق به سابقه بوده و تیتر مشهور این روزنامه در قضیه امارات و موشک صدای شورای عالی امنیت ملی را هم در آورد و تعطیلی آن را هر چند کوتاه به دنبال داشت.
این رسانه که با بودجه بیت المال اداره می شود گویا هر از گاهی بدش نمیآید که برخلاف اصل بدیهی منافع ملی و امنیت ملی قدم بر دارد و برای کشور هزینه بتراشد. مگر ما امروز با عراق کم مشکل داریم که شریعتمداری بر آن دامن میزند؟
جنجال آفرینی شریعتمداری در روابط ایران و عراق البته در حالی رخ داد که دو کشور با چالشهای مشترکی دست و پنجه نرم میکنند و وزیر خارجه عراق نیز در همان روز انتشار این یادداشت در ایران در حال رایزنی با مقام ارشد کشور بود. هر چند وزارت امور خارجه در مقام جبران خسارت برآمده ولی باید از شریعتمداری پرسید که آیا به عنوان یک رسانهای باتجربه از عواقب چنین اظهاراتی حتی اگر درست باشد، اطلاع نداشته است. اگر از سر ندانم کاری بوده باز چیزی از بزرگی این اشتباه نمی کاهد و اگر دانسته بوده که باز جای تاسف و توضیح دارد.
تا کی قرار است دستگاه سیاست خارجی و مسئولان عالی نظام به فکر جمع کردن اشتباهات کیهان باشند؟ وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات آیا با سایر رسانه ها هم چنین برخوردی دارد؟ کوچکترین اشتباهی در یک رسانه با واکنش آنی مسئولان مربوطه همراه است و حال پرسش این است که آیا موضوع به این مهمی که نوعی چالش امنیتی برای کشور ایجاد کرده و به تیرگی روابط دو کشور همسایه می انجامد، بازخواستی نخواهد داشت؟