مهرماه امسال، کشف ۲۵۰۰تن برنج احتکار شده در مراغه به خروجی برخی رسانه‌ها انتقال یافت و انتساب این برنج‌ها به رئیس اتاق بازرگانی تبریز توجهات را به خود جلب نمود.

اگرچه یونس ژائله این اتهام را با انتشار نامه‌ای تکذیب کرد و دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی تاکنون نتیجه‌ای درباره این پرونده اعلام نکرده اند اما اخبار رسیده از محکومیت فرد موردنظر در دادگاه تجدیدنظر و اعتراض مجدد او به دیوان عالی کشور حکایت می‌کند.

دستگاه قضائی مشغول بررسی است و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی و محافل رسانه‌ای طی مطالباتی، خواستار رسیدگی‌های دقیق قضایی و قاطعیت در برخورد با محکومین این پرونده هستند.