دختر جوانی که به درخواست بی شرمانه یکی از مشتریان رستورانی در چین جواب منفی داد، بی رحمانه مورد ضرب و شتم صاحبکار خود قرار گرفت.

این خدمتکار جوان در حالی که به مدت سه ساعت مورد ضرب و شتم قرارگرفته بود ،با بینی شکسته و چشمان کبود شده و نیمه جان در ایستگاه اتوبوسی در فاصله چند متری از رستوران محل کارش توسط صاحبکار خود رها شد.

پس از مشاهده شرایط وی مسافرین حاضر در این ایستگاه اتوبوس پلیس و فوریت های پزشکی را از طریق تماس تلفنی مطلع کردند.

پس از حضور پلیس و بررسی های اولیه و شکایت دختر جوان از کارفرمای بی رحم خود به دستور پلیس وی بازداشت شد.

به گزارش پلیس این خدمتکار چینی از میان انبوه خدمتکارانی است که به دلیل قبول نکردن پیشنهادهای بیشرمانه و وقیحانه مشتریان، از جانب کارفرمایان خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی مورد حمایت بسیاری از زنان و دختران جوانی قرار گرفت که تجربه این چنینی را در طول زندگی خود به دست آوردند.

به دلیل بالا بودن بازار رقابت در اکثر رستوران های چین کارفرمایان برای جذب مشتری بیشتر از خدمتکاران خود خواستار توجه ویژه آنان در صورت مطرح شدن پیشنهاد‌های جنسی از جانب مشتریان هستند که در مواردی این پیشنهاد های بیشرمانه به دلیل فقر خدمتکاران مورد قبول واقع می شود اما در اکثر موارد به دلیل قبول نکردن منجر به ضرب وشتم از جانب کارفرمایان و گاها مشتریان می شود.