داور استرالیایی اشتباه فاحشی در بازی ایران و عراق در جام ملت ها داشت. او پولادی را از زمین بازی اخراج کرد و شد عامل اصلی شکست ایران. ویلیامز بعد از ۴ سال سکوتش را شکست و داستان های جالبی درباره آن بازی تعریف کرد. او از تهدید خانواده اش گفت و همینطور به حمله اشتباهی هواداران ایرانی به صفحه بن ویلیامز اشاره کرد. این داور همچنان به انتقاد از رسانه های استرالیا پرداخت.