روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

از معیشت مردم که حرف می زنید، داغ دلمان تازه می شود. از کالاهای اساسی و تامین حداکثری آن که سخن به میان می آید، غبار غم بر چهره نان آور منزل مینشیند.
جهانگیری مدعی است که دولت اجازه کمبود کالاهای مصرفی در بازار را نخواهد داد و سخنگوی دولت هم در نشست خبری اخیر خود به موضوعاتی اشاره کرده که
پرسش های متعددی در افکار عمومی ایجاد کرده است. سیاست اخیر بازار بدین ترتیب است که کالایی یهویی در فروشگاه ها نایاب می شود و چند روزی مردم را به زحمت می اندازند و بعد از چند روز و کلافه کردن مردم و ناگهان یک سیاست نخ نما رخ میدهد وآن دو نرخی شدن کالای مورد نظر است. بعد از پدیده بنزین دو نرخی گوشت، مرغ و روغن هم به صف دو نرخی ها پیوستند و همین امر در فضای کرونایی صف های طویلی تشکیل داد.
معاون اول رییس جمهور در حالی از تامین کالاهای اساسی صحبت می کند که اخیرا آرد نانوایی ها با کاهش سهمیه مواجه بوده و روغن هم یافت می نشود! و اگر احیانا بشود، قیمتش دقیقا دو برابر آن چیزی است که همین هفته پیش بود!
اگر اصحاب کهف بعد از سیصد و اندی سال خواب شاهد آن تغییرات بنیادین در جامعه بودند، به برکت مدیریت ویژه دوستان مردم ما دیگر نیاز به آن همه سال خواب ندارند و کافی است شب سر بر بالین بگذارند و فردایش همین حس و حال را تجربه نمایند.
یا جهانگیری در ایران زندگی نمی کند، یا ما توهم داریم! و اما در باب این که سخنگو معتقد است که برخی با معیشت مردم بازی می کنند که خود این هم از آن دست حرفهاست!
اولا این برخی ها کیستند؟ مگر اقتصاد این کشور دست شما نیست؟ ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را شما حیف و میل کردید یا مرحوم خان دایی خدا بیامرز ما؟
باز و در روزهای پایانی دولت و بعد از هشت سال مشخص نشد که این برخی ها کیستند؟ دولت، مجلس، دستگاه قضایی، دلالان؟ یا اساسا برخی هایی در کار نیست و یا اگر هست این که شما از آوردن اسم شان خودداری
می کنید، این اسمش خویشتن داری نیست.
هشت سال است که گناه همه بی تدبیری ها بر گردن این برخی هاست! دلار گران می شود می گویند برخی ها، اختلاس می شود می گویند برخی ها!
این برخی ها اسم ندارند؟ یا دارند به مصلحت نیست؟ حتی اگر برخی هایی در کار باشند باز این از سوء مدیریت دولت که نتوانسته قدرتش را بر این برخی ها دیکته نماید.
اما در باب اینکه فرموده اند برای ما مهم نیست چه کسی رییس جمهور آمریکا شود! باید عارض شویم که کسی که آدرس کاخ سفید را داده آقای رییس جمهور بود نه دیگران.
این دولت بوده که در روزهای بعد از خروج آمریکا از برجام همواره سعی کرده تا ترامپ و تحریم های آمریکا را باعث و بانی وضعیت فعلی قلمداد کند. و گرنه افکار عمومی معتقدند که گر چه تحریم در به وجود آمدن وضعیت فعلی تاثیر گذار بوده ولی نمی توان همه کاسه کوزه ها را سر او شکست و سیاست گزاری های اقتصادی دولت در این رابطه کم تاثیر
نداشته است.
به هرحال از معیشت گفتید و تامین نان شب خانوار یادمان آمد، قیمت های نجومی و دست مزدهای ناچیزی که کفاف معیشت را نمی دهد و تازه برخی از آنها حتی اگر پولش را هم داشته باشید، پیدا کردنش خود داستان غریبی است.