به گزارش امین از ساری نقل از روابط عمومی این شرکت مهندس قاسمی شهابی با اعلام این خبر، افزود: بيشترين خسارت سيل اخير در شهرهاي سوادكوه‌، سوادكوه شمالي سيمرغ، شمال و جنوب ساري‌، جنوب بابل‌، آمل گلوگاه، نكا، بهشهر و مياندورود بوده كه با برنامه‌ريزي و مديريت بحران توانستيم برقي پايدار را براي مشتركين برقرار كنيم.

مديرعامل شركت توزيع برق مازندران با اشاره به اينكه هيچ مشترك بدون برقي در مازندران نداريم، تصريح كرد: كاركنان شركت توزيع نيروي برق مازندران با  تلاش شبانه‌روزي براي برق دار كردن و رفع مشكلات در شبكه تمام همت و غیرت خود را بكار بستند.

وي در خاتمه تصریح کرد: براي بازسازي، مقاوم سازي و پايداري شبكه هاي آسيب ديده  نياز به ۲۲ ميليارد تومان اعتبار مي باشد.