به گزارش امین و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، اسحاق عطایی در این نشست ضمن قدردانی از زحمات نیروهای حفاظت منابع طبیعی منطقه ساری، گفت: همکاران ما در حفاظت با وجود مشکلات اعتباری همت به خرج می دهند تا از عرصه های طبیعی و ملی بخوبی حفاظت نمایند.

 وی افزود: با وجود تمام مشکلات، قرارداد از طریق آگهی مزایده منعقد شده است و طرفین باید به آن متعهد باشند .

 عطایی با تاکید اینکه حفاظت وظیفه ذاتی و اصلی ماست و تعطیل بردار نیست و بعد از پایان ساعت اداری، تازه کار حفاظت شروع می شود، گفت: طرف قراردادمان مستقیماً شخص مدیرعامل شرکت حفاظت است و هر اتفاقی که در آن طرح و حوزه ی جنگلی بیافتد وی باید پاسخ گو باشد.

این مسئول در ادامه متذکر شد: با به وجود آوردن حداقل امکانات اولیه برای نگهبانی ها و ایست و بازرسی ها و کنترل قاچاق با نظارت دقیق کلیه نیروهای حفاظتی انجام شود در عین حال پرداخت حقوق هم به موقع صورت گیرد.

 سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تاکید کرد: جابجایی نیروهای حفاظتی حتما باید با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره کل انجام شود.

عطایی پوشیدن لباس فرم برای کلیه نیروها، ایجاد انگیزه نیروها و تشویق برای کشفیات در قالب اضافه کار، برقراری نظم و انضباط و آموزش نیروهای حفاظتی از موارد مهمی دانست که بایستی رعایت بشود.

گفتنی است، در این جلسه، رئیس اداره حراست و مجریان شرکت های حفاظتی به ارائه نقطه نظرات و مسائل پیرامون جلسه پرداختند.