صبح امروز افرادی در مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع کرده بودند که به همین منظور خبرنگار تبریزبیدار طی تماس تلفنی با راستگو معاون سیاسی امنیتی استاندار جزئیات این تجمع را جویا شد.

Image title

راستگو در این خصوص گفت: تجمع کنندگان تعدادی از اهالی ورزقان بودند که مطالبات و خواسته هایی از مجموعه مس سونگون داشتند.

وی ادامه داد: این اهالی آمدند و صحبت هایی با دفتر سیاسی انجام دادند و ما نیز خواسته های آنها را به فرماندار ورزقان و مجموعه مس سونگون فرستادیم تا طبق قانون عمل شود.

Image title
محمدزاده مدیرکل سیاسی استانداری نیز در این رابطه به خبرنگار تبریزبیدار گفت:  تجمع کنندگان از اهالی ورزقان بودند که چون قسمتی از قبرستان شان زیر سایت رفته است، به همین دلیل مدعی مطالباتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد درواقع صاحبان و بستگان اموات این قبرستان هستند و ادعا می کنند که از قدیم الایام در این قبرستان مدفون دارند.