پیرو نامه اتحادیه تاکسیرانی های کشور در راستای لزوم طرح ملی نوسازی، ثبت نام و بهره مندی از طرح نوسازی ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده کشور در گام نخست بصورت نقدی آغاز شده است.

این تعداد تاکسی برای کل کشور در نظر گرفته شده و هنوز سهمیه بندی استانی صورت نگرفته است. بر این اساس متقاضیان در تبریز می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر و ثبت نام به محل ساختمان اداری سازمان تاکسیرانی تبریز (واحد نوسازی) مراجعه کنند.

گفتنی است هم اکنون نزدیک به سه هزار دستگاه تاکسی فرسوده در تبریز فعالیت دارند.