عباس مهدوی با اشاره به این که برگزاری تور برای اهالی رسانه و عکاسان خبری تاثیرگذار، مورد توجه جدی اداره کل روابط استانداری مازندران قرار خواهد گرفت، افزود: در روزهای پایانی سال با محوریت مراکز مهم اقتصادی و گردشگری استان، تورهای متنوعی را برگزار خواهیم کرد. ‎

مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران با اعلام این خبر گفت: برگزاری تورهای رسانه ای، زمینه ارتباط مستقیم خبرنگاران و عکاسان را با سوژه و رویداد انتخاب شده، برقرار می کند.

مهدوی، افزود: در روزهای پایانی سال با محوریت مراکز مهم اقتصادی و گردشگری استان، تورهای متنوعی را برگزار خواهیم کرد.

مهدوی اظهار داشت: عکاسان خبری استان در برنامه ریزی این تورها در اولویت نخست قرار دارند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری، عنوان کرد: قصد داریم با همکاری نمایندگی وزارت خارجه در استان و اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد، تورهای معرفی مازندران را برای رسانه های خارجی کشورهای هدف برگزار کنیم.