به گزارش امین و به نقل از روابط عمومی، این اداره کل، متن این تقدیرنامه به شرح ذیل است:

جناب آقای اسحاق عطایی

سرپرست محترم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری

سلام علیکم

نیل به توسعه پایدار در گرو همت و تلاش صادقانه مدیران، کارکنان خدوم و همکاری و تعامل همه ارکان دولت است.

بدینوسیله از اهتمام مجدانه، زحمات و مساعی در خور تحسین جنابعالی و همکارانتان در اجرای برنامه های جهش تولید در استان مازندران تقدیر و تشکر می نمایم.

امید است در ظل توجهات حضرت حق، همواره در ایفای مطلوب وظایف محوله و خدمت بهینه به مردم عزیز موفق و موید باشید.

احمد حسین زادگان