مقایسه قیمت‌ها با یکی دوهفته قبل نشان می‌دهد در مورد خودرو‌های خارجی، قیمت‌ها دچار یخ‌زدگی است. تازه‌ترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تازه‌ترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی