به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی میدل ایست آی فاش کرد: عربستان سعودی طرح راهبردی برای سرنگونی دولت ترکیه داشته است.

این نشریه به نقل از یک سند محرمانه اماراتی فاش کرد که طرح محمد بن سلمان برای مقابله با دولت اردوغان به طور کامل برنامه ریزی شد و عربستان بعد از اینکه بن سلمان به این نتیجه رسید که در ماجرای جمال خاشقجی بیش از حد در برابر اردوغان صبوری کرده است، اجرای “طرح راهبردی” خود را برای مقابله با دولت ترکیه آغاز کرد.