معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص معضل چک‌های سرقتی و مفقودی سامانه‌ای پیش‌بینی کرده تا صاحبان این چک‌ها نسبت به ثبت وضعیت خود اقدام کنند.

به همین منظور، در صورت سرقت و یا مفقود شدن چک، باید به سامانه «ساد۲۴ »  مراجعه کرد.

آدرس این سامانه www.sad24.ir  است که پس از ورود به آن باید سریال شماره چک مفقودی و یا سرقتی را جهت پیشگیری از کلاهبرداری وارد کرد.